top of page

VERHUUR VAN UW WONING

Apartment

TE HUUR-BORD

Uit onze ervaring is gebleken dat zowel een online- als een fysieke zichtbaarheid zeer belangrijk is naar potentiële huurder toe. Een publiciteitspaneel is dan ook onontbeerlijk voor een vlotte verhuur van de woning.

Woman Looking Out the Window

HET EPC-ATTEST

Het EPC-attest (energieprestatiecertificaat) is verplicht bij de verkoop of verhuur van je woning en vermeldt hoe energiezuinig je woning is. Het toont aan hoeveel energie de woning nodig heeft om te verwarmen, en warm water te produceren voor sanitair gebruik. Als koper of huurder krijg je hierdoor een indicatie van de te verwachten energiekosten.

Zonder dergelijk attest mag je je woning niet te huur of te koop aanbieden, op straffe van een geldboete.

Een EPC heeft een geldigheid van 10 jaar.

Showing an Apartment

REGISTRATIE HUUROVEREENKOMST

Een huurcontract van een gebouw dat uitsluitend bestemd is voor bewoning moet verplicht worden geregistreerd door de verhuurder (de persoon die verhuurt).

 

Deze registratie dient te gebeuren binnen 2 maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. Dit is belangrijk om het bestaan van de overeenkomst naar derden te kunnen bewijzen.

Receiving the Keys

PLAATSBESCHRIJVING BIJ INTREDE

Het opmaken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur is een verplichting die het huurdecreet oplegt.
De plaatsbeschrijving moet gebeuren op het moment dat de ruimtes nog niet bewoond worden door de nieuwe huurder of ten laatste binnen de maand na de ingebruikname door deze huurder.
De kosten voor de plaatsbeschrijving worden doorgaans volgens een 50/50 verhouding gedragen door huurder en verhuurder.

Graag helpen wij u verder bij de verhuur van uw woning.

 

Inhoud van ons verhuurpakket: Verhuurbord, EPC-keuring, template huurovereenkomst en registratie huurovereenkomst. 

Bijkomend biedt Immo Assist u een 'te huur'-bord op palen in de grond aan en indien u wenst, kan er een plaatsbeschrijving bij de intrede van de huur worden gemaakt. 

bottom of page