top of page

VERKOOP VAN UW WONING

Apartment

TE KOOP- BORD

Uit onze ervaring is gebleken dat zowel een online- als een fysieke zichtbaarheid zeer belangrijk is naar potentiële kopers toe. Een publiciteitspaneel is dan ook onontbeerlijk voor een vlotte verkoop van de woning.

Woman Looking Out the Window

DE ATTESTEN

Als u uw woning wenst te verkopen, dient u (in de meeste gevallen) over de volgende attesten te beschikken:

  • Bodemattest

  • EPC-attest

  • Keuringsattest elektrische installaties

  • Conformiteitsattest stookolietank

  • ...

Showing an Apartment

DOCUMENTEN, INLICHTINGEN EN VASTGOEDINFORMATIE

Om de administratie voor de verkoop van uw woning rond te brengen, dienen volgende zaken ook opgenomen te worden:

  • Kadastraal uittreksel

  • Vastgoedinformatie

  • Postinterventiedossier

  • Inlichtingen syndicus (appartement)

  • ...

Deze waslijst aan documenten is onontbeerlijk om je woning te verkopen.
Graag staan wij u hierin bij!
Wij zorgen voor een verkoopbord, bodemattest, stedenbouwkundige inlichtingen, kadastraal uittreksel en –plan, EPC-keuring, elektriciteitskeuring en vastgoedinformatie.

bottom of page